Có 1 kết quả:

bā xiàng chéng dào

1/1

bā xiàng chéng dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the eight stages of the Buddha's life (Buddhism)