Có 1 kết quả:

bā jí gōng zī zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

eight grade wage scale (system)