Có 1 kết quả:

bā bān tóu fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(TCM) eight kinds of "head wind" (headache)