Có 1 kết quả:

bā jiǎo chuáng

1/1

bā jiǎo chuáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

traditional-style canopy bed