Có 1 kết quả:

bā jiǎo xíng

1/1

bā jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

octagon