Có 1 kết quả:

bā bèi zi

1/1

bā bèi zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(fig.) a long time