Có 1 kết quả:

bā jìn zhì

1/1

bā jìn zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octal