Có 1 kết quả:

bā biān xíng

1/1

bā biān xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octagon