Có 1 kết quả:

bā chóng zòu ㄅㄚ ㄔㄨㄥˊ ㄗㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

octet (musical ensemble)