Có 1 kết quả:

bā kāi

1/1

bā kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octavo