Có 1 kết quả:

bā miàn tǐ

1/1

bā miàn tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

octahedron