Có 1 kết quả:

bā miàn líng lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

be smooth and slick (in establishing social relations)