Có 1 kết quả:

bā miàn tǐ

1/1

bā miàn tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octahedron