Có 1 kết quả:

bā fēng

1/1

bā fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 八風穴|八风穴[ba1 feng1 xue2]