Có 1 kết quả:

gōng zhǔ chē ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ladies bicycle