Có 1 kết quả:

gōng zhǔ chē

1/1

gōng zhǔ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ladies bicycle