Có 1 kết quả:

gōng mǎi gōng mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

buying and selling at fair prices