Có 1 kết quả:

gōng zhòng diàn xìn wǎng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

public telephone network