Có 1 kết quả:

gōng zhài

1/1

gōng zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

government bond