Có 1 kết quả:

gōng yǔn jià zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

fair value (accounting)