Có 1 kết quả:

gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) public switched telephone network
(2) PSTN