Có 1 kết quả:

gōng gòng tuán tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

public organization