Có 1 kết quả:

gōng gòng kāi zhī ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄎㄞ ㄓ

1/1

Từ điển Trung-Anh

public expenditure