Có 1 kết quả:

gōng gòng xíng zhèng

1/1

gōng gòng xíng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

public administration