Có 1 kết quả:

gōng gòng cái chǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

public property