Có 1 kết quả:

gōng gòng dào dé ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) public morality
(2) social ethics