Có 1 kết quả:

gōng wù

1/1

gōng wù

giản thể

Từ điển phổ thông

công vụ, việc công

Từ điển Trung-Anh

official business