Có 1 kết quả:

gōng wù yuán

1/1

gōng wù yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) functionary
(2) office-bearer