Có 1 kết quả:

gōng wù ㄍㄨㄥ ㄨˋ

1/1

Từ điển phổ thông

công vụ, việc công

Từ điển Trung-Anh

official business