Có 1 kết quả:

gōng wù rén yuán ㄍㄨㄥ ㄨˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

government functionary