Có 1 kết quả:

gōng wù yuán ㄍㄨㄥ ㄨˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) functionary
(2) office-bearer