Có 1 kết quả:

gōng wù cāng ㄍㄨㄥ ㄨˋ ㄘㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

business class (airplane travel)