Có 1 kết quả:

gōng wù cāng

1/1

gōng wù cāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

business class (airplane travel)