Có 1 kết quả:

gōng sī sān míng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

club sandwich