Có 1 kết quả:

gōng sī zhài

1/1

gōng sī zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

corporate bonds (finance)