Có 1 kết quả:

gōng sī huì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

company meeting