Có 1 kết quả:

gōng yīn zǐ ㄍㄨㄥ ㄧㄣ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) common factor
(2) common divisor