Có 1 kết quả:

gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

garden path effect