Có 1 kết quả:

Gōng ān xiàn

1/1

Gōng ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gong'an county in Jingzhou 荊州|荆州[Jing1 zhou1], Hubei