Có 1 kết quả:

gōng yìng

1/1

gōng yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

public screening (of a movie)