Có 1 kết quả:

gōng huì

1/1

gōng huì

phồn thể

Từ điển phổ thông

phường hội

Từ điển Trung-Anh

guild

Một số bài thơ có sử dụng