Có 1 kết quả:

gōng rán biǎo shì

1/1

gōng rán biǎo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to state openly