Có 1 kết quả:

gōng jué fū rén

1/1

gōng jué fū rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

duchess