Có 1 kết quả:

gōng quǎn

1/1

gōng quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

male dog