Có 1 kết quả:

gōng zhòng jí huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

public meeting