Có 1 kết quả:

gōng sī hé yíng ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

joint public private operation