Có 1 kết quả:

gōng chēng

1/1

gōng chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nominal