Có 1 kết quả:

Gōng yáng Chūn qiū

1/1

Gōng yáng Chūn qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mr Gongyang's Annals or commentary on 春秋[Chun1 qiu1], early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传[Gong1 yang2 Zhuan4]