Có 1 kết quả:

gōng zhí

1/1

gōng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) civil service
(2) public office
(3) government job