Có 1 kết quả:

gōng tīng huì ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

public hearing