Có 1 kết quả:

gōng shuō gōng yǒu lǐ , pó shuō pó yǒu lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

both sides claim they're right (idiom)