Có 1 kết quả:

gōng zhuàn

1/1

gōng zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

orbital revolution